Voor wie?

U kunt in de praktijk terecht voor de volgende problemen of klachten:

Somberheid en depressiviteit
Angstgevoelens (waaronder trauma’s)
Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak gevonden kan worden
Chronische pijnklachten
Verwerkingsproblemen
Rouwprocessen
Identiteitsproblemen
Levensfaseproblemen
Zingevings- en eenzaamheidsproblematiek
Impulsregulatieproblemen
Spanningsklachten
Partner- en relatieproblemen
Problemen op het gebied van de sexualiteit
Problemen bij het omgaan met chronische klachten                               Meer informatie over uw klacht: zie thuisarts.nl

Ernst van de klachten:

De problemen waar u tegenaan loopt lenen zich voor een eerstelijns (kortdurende) behandeling wat betekent dat de klachten van een lichte tot matige ernst zijn.

Intake:

Tijdens de intakefase wordt zo snel als mogelijk een inschatting gemaakt of ik u verder kan helpen. Daarbij kunnen, als dat toegevoegde waarde heeft, vragenlijsten ingezet worden. In overleg met u wordt bepaald of de behandelfase ingezet wordt of dat een terug- (huisarts) of doorverwijzing (specialistische zorg) op zijn plaats is. 

Aanmelding huisarts via Zorgdomein:
Om voor vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing (via Zorgdomein) van de huisarts nodig.

Onverzekerde zorg:

Niet alle problemen of klachten worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Er kan sprake zijn van onverzekerde zorg, deze valt buiten de basiszorg, zie de polis van uw zorgverzekeraar.

Waardering praktijk:

Er heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden over de behandelingen in de praktijk. De gemiddelde score is  9.2

  • In geval van acute- of crisissituaties:

Wanneer er buiten de openingstijden sprake is van spoed en u kunt ons niet bereiken, adviseer ik u om de huisartsenpost of GGZ te bellen:huisartsenpost: CHP ZuidOostBrabant: 0900–8861