Voor wie?

U kunt in de praktijk terecht voor de volgende problemen of klachten:

Somberheid en depressiviteit
Angstgevoelens (waaronder trauma’s)
Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak gevonden kan worden
Chronische pijnklachten
Verwerkingsproblemen
Rouwprocessen
Identiteitsproblemen
Levensfaseproblemen
Zingevings- en eenzaamheidsproblematiek
Impulsregulatieproblemen
Spanningsklachten
Partner- en relatieproblemen
Problemen op het gebied van de sexualiteit
Problemen bij het omgaan met chronische klachten

Meer informatie over uw klacht: zie thuisarts.nl

De problemen waar u tegenaan loopt lenen zich voor een eerstelijns (kortdurende) behandeling, wat betekent dat de klachten van een lichte tot matige ernst zijn.
Om voor vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts nodig.

Niet alle problemen of klachten worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Er kan sprake zijn van onverzekerde zorg, deze valt buiten de basiszorg. Mogelijk dat uw klachten en problemen vergoed worden vanuit de huisartsenzorg.

Er vindt een tevredenheidsonderzoek plaats over de behandelingen in de praktijk. De gemiddelde score is  8.5.