Aanmelden & vergoeding

Aanmelden en wachttijden
Om voor vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmerking te kunnen komen is een verwijzing van uw huisarts (via Zorgdomein) nodig.
Telefonisch aanmelden bij voorkeur ’s morgens tussen 8:30u en 9.00u op werkdagen van maandag tot en met donderdagochtend (040 2125722).

De gemiddelde aanmeldingswachttijd is vijf weken. De gemiddelde wachttijd voor een eerste consult is tien weken (behandelingswachttijd). Indien ik u niet kan plaatsen zal ik met u meedenken om elders in zorg te kunnen gaan of kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor alternatieven.

Vergoeding
Met ingang van 01-01-2022 worden sessies vergoed via de zogenaamde zorgprestatiemodel. U heeft daarmee onder andere altijd zicht op de kosten die u voor zorg maakt. Op basis van uw klachten wordt een inschatting gemaakt van de zorg die u nodig heeft. Wellicht vindt een terug- (huisarts) of een doorverwijzing (Specialistische GGZ) plaats.
U heeft een eigen risico (385 euro).
Kijkt u voor meer informatie over vergoedingen naar de polis van uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars
Ik heb voor 2022 een contract met alle zorgverzekeraars, behoudens de zorgverzekeraar Caresq met het label Aevitae. Bij deze zorgverzekeraar betaalt u eerst zelf de nota en verhaalt u de nota vervolgens bij uw zorgverzekeraar. U krijgt een beperktere vergoeding bij deze zorgverzekeraar. Informeert u ter voorkoming van teleurstellingen bij Caresq naar de voorwaarden in uw polis. 

Tarieven
De vergoedingsstructuur bestaat ook in 2022 uit een bepaald percentage waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  jaarlijks de maximumtarieven vaststelt. De zorgverzekeraars hanteren verschillende voorwaarden voor contractering en bepalen daarmee het bedrag (percentage van het NZa tarief) dat vergoed wordt.
Voor een overzicht van de tarieven: Tarieven-zorgprestatiemodel-setting-1-per-1-januari-2024

In de regel duurt een consult 45 minuten. De tijd die voor u gepland is, is ook de tijd die gedeclareerd wordt (planning is realisatie). Per zorgverzekeraar kan het tarief verschillen met een marge van 85% tot 96% van bovenstaande maximale NZa- tarieven. De zorgverzekeraars verrekenen de behandelkosten met uw eigen risico.

Het tarief voor niet verzekerde zorg (diagnoses die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden) bedraagt per consult (45 minuten): € 120,99 voor behandeling, 142,31 voor diagnostiek.

Declaratie
De declaratie wordt ten tijde of na het behandeltraject, behoudens declaraties bij Caresq, digitaal naar de zorgverzekeraar gestuurd. Van de zorgverzekeraar ontvangt u een specificatie van de geleverde zorg en vindt verrekening plaats van uw eigen risico. In 2022 is het mogelijk voor zorgverleners om frequenter (lopende de behandeling) te declareren, u krijgt inzage in wat er gedeclareerd is.

No show tarief

Indien u niet verschijnt op een consult zal het het tarief van dat consult bij u in rekening gebracht worden.

Bij no show en in situaties van onverzekerde zorg krijgt u zelf de nota’s toegestuurd: zie algemene betalingsvoorwaarden LVVP.

Afzeggen consulten

Afzeggen consulten: consulten korter dan 24 uur voorafgaande het volgende consult afgezegd worden als consult in rekening gebracht .

POZOB – samenwerkingsverband met Psyzorg Zuid Oost Brabant.
Naast de contracten met de zorgverzekeraars heb ik vanuit een samenwerkingsverband met de coöperatie Psyzorg Zuid-Oost Brabant een nauwe samenwerking met de huisartsorganisatie Pozob (Praktijk Ondersteuning Zuid Oost Brabant). Daardoor werk ik samen met veel van de bij Pozob aangesloten huisartsen.