Aanmelden & vergoeding

Aanmelden
Om voor vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmerking te kunnen komen is een verwijzing van uw huisarts nodig.
Telefonisch aanmelden bij voorkeur ‘s morgens tussen 8:30u en 9.00u (040 2125722).

De gemiddelde aanmeldingswachttijd is drie weken. De gemiddelde wachttijd voor een eerste consult is zes weken (behandelingswachttijd).

Vergoeding
Met ingang van 01-01-2014 worden sessies vergoed via de zogenaamde Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Op basis van uw klachten wordt een inschatting gemaakt van de zorg die u nodig heeft en wordt gekozen voor een door de overheid vastgesteld zorgzwaarteproduct: kort (5 consulten), middel (8 consulten) of intensief (12 consulten).
U hoeft sinds 2014 geen eigen bijdrage meer te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico (385 euro).
Kijkt u voor meer informatie over vergoedingen naar de polis van uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars
Ik heb voor 2021 een contract met alle zorgverzekeraars, behoudens de zorgverzekeraar Caresq met de labels Promovendum, Besured en National Acadamic. Bij deze zorgverzekeraar betaalt u eerst zelf de nota en verhaalt u de nota vervolgens bij uw zorgverzekeraar. U krijgt een beperktere vergoeding bij deze zorgverzekeraar. Informeert u ter voorkoming van teleurstellingen bij Caresq naar de voorwaarden in uw polis. 

Tarieven
De vergoedingsstructuur bestaat sinds 2014 uit drie prestaties: kort, middel of intensief. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de maximumtarieven vast (zie hieronder). De zorgverzekeraars hanteren verschillende voorwaarden voor contractering en bepalen daarmee het bedrag dat vergoed wordt.
Per zorgverzekeraar kan het tarief verschillen met een marge van 85 tot 96% van onderstaande maximale tarieven. De zorgverzekeraars verrekenen met u uw eigen risico.

Voor de prestatie GBGGZ kort: maximum tarief € 522,13

Voor de prestatie GBGGZ middel: maximum tarief € 885,01

Voor de prestatie GBGGZ Intensief: maximum tarief € 1434,96

Voor de prestatie Onvolledig BehandelTraject OTB: maximum tarief € 228,04. Dit behandeltraject is van toepassing bij terugverwijzing naar de huisarts of bij doorverwijzing naar de Specialistische Zorg (G-GGZ) en betekent bij terug- of doorverwijzing dat er minder van uw eigen risico verbruikt wordt.

Het tarief voor niet verzekerde zorg (diagnoses die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden) bedraagt per consult: € 95,45.

No show tarief: indien u niet verschijnt op een consult zal het het tarief van dat consult bij u in rekening gebracht worden.

Afzeggen consulten: consulten korter dan 24 uur voorafgaande het volgende consult afgezegd worden als consult in rekening gebracht .

Declaratie
De declaratie wordt na beëindiging van het behandeltraject (OTB, kort, middel of intensief) digitaal naar de zorgverzekeraar gestuurd. Van de zorgverzekeraar ontvangt u een specificatie van de geleverde zorg en vindt verrekening plaats van uw eigen risico.

Bij no show en in situaties van onverzekerde zorg krijgt u zelf de nota’s toegestuurd: zie algemene betalingsvoorwaarden LVVP.

POZOB – samenwerkingsverband met Psyzorg Zuid Oost Brabant.
Naast de contracten met de zorgverzekeraars heb ik vanuit een samenwerkingsverband met de coöperatie Psyzorg Zuid-Oost Brabant een contract gesloten met de huisartsorganisatie Pozob (Praktijk Ondersteuning Zuid Oost Brabant). Daardoor werk ik samen met alle bij Pozob aangesloten huisartsen. Indien deze huisartsen daarnaast ook participeren in de zogenaamde zorgstraat GGZ, gaat deze zorg niet ten koste van uw eigen risico.