Over mij

Portret2a

In 1988 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, afstudeerrichting Klinische Psychologie. Sindsdien werk ik met veel plezier in mijn eerstelijnspraktijk.

In de praktijk maak ik gebruik van kennis en inzichten van diverse stromingen in de psychologie (gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, relatie en systeemtherapie, traumabehandeling en inzichten van uit de psycho-analyse en de experientiële psychologie).

Ik ben een Eerstelijnspsycholoog (NIP), een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) ingeschreven in het kwaliteitsregister van de overheid en ik ben een Psycholoog NIP. De praktijk heeft in januari 2021 voldaan aan de herregistratie ELP eerstelijnspsychologie (herregistratie tot 31/12/2025). Ook de herregistratie voor GZ-psycholoog heeft plaatsgevonden (BIG-registratie verlengd tot 03/07/2027). Mijn BIG-nummer: 69051454625

Ik ben lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). De praktijk is op locatie gevisiteerd door de LVVP. De visitatie is met succes doorlopen (3 november 2021, het certificaat is geldig tot 31 december 2026).

De praktijk beschikt over een door Zorginstituut Nederland goedgekeurd kwaliteitsstatuut

Naast de praktijk ben ik altijd actief geweest in het HBO-onderwijs (paramedische zorg Fontys Hogescholen en Hogeschool Utrecht) en ben ik  gastdocent bij Fontys Hogescholen, Hogeschool Utrecht (opleiding Psychosomatische Fysiotherapie) en Hogeschool Avans.

In de loop der jaren heb ik een specialisatie ontwikkeld: gedragsverandering, zelfmanagement, persoonsgerichte zorg (zie voor informatie en publicaties www.doenenblijvendoen.nl). Daar is het zelfmanagement screeninginstrument Semas uit voortgekomen (samenwerkingsverband Radboud Universiteit, DOH (zorggroep De Ondernemende Huisarts) en Doen en Blijven Doen.

In januari 2024 is de 6e druk van het boek “Gedragsverandering – Doen en Blijven Doen” verschenen (zie https://www.bsl.nl/shop/doen-en-blijven-doen-9789036820776)

Vanaf 2007 tot maart 2018 ben ik bestuurlijk actief geweest voor de voormalige LVE afdeling ZO-Brabant, inmiddels de coöperatie Psyzorg Zuid-Oost Brabant. Ik ben sindsdien erelid.

2020-2024 staan in het teken van het valideren van de “persoonsgebonden factoren vragenlijst” in samenwerking met Fontys Hogescholen, Hogeschool Avans, Hogeschool Utrecht, het Catharinaziekenhuis te Eindhoven, Chronisch Zorgnet en Reumazorg Nederland.

In mei 2021 heeft de release plaatsgevonden van een CD “Night” (te vinden via “Night Frank Verhulst”). Te beluisteren via Spotify, You Tube, Itunes, Apple Music, Amazon etc. Het is een concept CD: een nacht uit het leven van een zoekend personage. Het is geen commerciële muziek en vraagt aandacht om te beluisteren. De muziek is door mijzelf geschreven en nagenoeg alle partijen zijn door mijzelf gespeeld. De tracks zijn afzonderlijk te beluisteren, maar er zit een verhaallijn in de volgorde van de tracks. Bij voorkeur te beluisteren in een donkere ruimte met een lichtbron buiten. Totale duur: 31 minuten en 45 seconden. Night Frank Verhulst

In februari 2023 heeft de release plaatsgevonden van de track “Time” (te vinden via “Time Frank Verhulst”). “Time” is via alle platforms te beluisteren, Spotify, You Tube, Apple Music, Amazon etc. “Time” is net als “Night” uitgebracht onder het eigen label Across Time Productions. Totale duur: 3 minuut en 49 seconden. Time Frank Verhulst

Op 26 april 2025 vond de release plaats van de track “Memento” (te vinden via “Memento Frank Verhulst”). “Memento is via alle platforms te beluisteren; Spotify, You Tube, Apple Music, etc. Ook “Memento” is uitgebracht onder het eigen label Across Time Productions. Totale duur; 3 minuut en 31 seconden. Memento Frank Verhulst

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 17255566